1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлявае web-базирано приложение, което предоставя достъп на студентите от "Фармацевтичен Факултет – София" до следните техни данни от студентската Информационна система на ФФ:


·         Лични данни

·         Данни за обучението

·         Данни за средното образование

·         Данни за ОКС – основание за прием

·         Академична справка

·         Дипломна справка

·         Среден Успех

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички настоящи, т.е. действащи и прекъснали студенти  от "Фармацевтичен Факултет – София", независимо от начина им на обучение – на български или на английски език.

  1. На какви езици може да се ползва услугата?

Достъпа до услугата се извършва на български език.

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква еднократна регистрация, в която студентът трябва да въведе своя факултетен номер, ЕГН – ако е записан за студент с българско гражданство или ЛНЧ/служебен номер за МОН - ако е записан за студент с чуждо гражданство, валиден e-mail адрес и парола, състояща се не по-малко от 6 символа – букви или цифри. При съмнение относно ЛНЧ/служебен номер за МОН, чуждестранните студенти следва да се обръщат към отговорните за техния курс служителки от студентските канцеларии на ФФ.


След успешна регистрация, системата на услугата автоматично ще изпрати e-mail на посочения адрес, съдържащ три еднакви линка/връзки за активация на профила, съответно на български език, латиница и английски език. За да бъде завършен процеса на регистрация е нужно студентът да отвори този e-mail, да щракне върху единия от трите линка и да следва инструкциите, посочени в него.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни, посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на уеб браузерa.